Fotovoltaické (solární) elektrárny FVE

Provádíme montáž střešních fotovoltaických (solárních) elektráren do 30 kWp na klíč.

Součástí nabídky na klíč je:
    - vypracování projektové dokumentace,
    - vyřízení žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny u místní distribuční společnosti,
    - montáž a zprovoznění,
    - výchozí revizní zpráva,
    - vyřízení licence na výrobu elektřiny,
    - vyřízení připojení na distribuční síť.