Ochrana před bleskem (bleskosvody, lidově hromosvody) na objektech třídy A:

Provádíme montáž, údržbu, opravy a revize.

Ochrana před bleskem se dělí na:
- vnější, která se skládá z jímačů a svodů
a
- vnitřní, která se skládá z tzv. přepěťových ochran a vnitřního pospojování.
Vnější i vnitřní ochrana je připojena na zemnící soustavu.

Používané materiály pro:
Jímací soustavu a svody
Měď (Cu) - pro střechy z mědi a střechy s měděnými prvky jako plechování, okapy atd.
Hliník slitina (ALMgSi) s doplňky z Nerezavějící oceli - pro všechny ostatní případy střech z hliníku, železa či střech s plechováním a okapy z hliníku, železa a jiných materiálů
Pozinkovanou ocel (FeZn) vzhledem k nižší životnosti a nárokům na údržbu (nátěry, výměna zkorodovaných částí atd.) nedoporučujeme, byť je pořizovací cena nižší, vše se později prodraží následnou údržbou a kratší životností.
Zemniče a jejich přívody
Žárově zinková ocel (FeZn)
Nerezavějící ocel

Objekty které musí mít ochranu před bleskem stanovuje vyhláška 268 ze dne 12. srpna 2009
Ochrana před bleskem se dle § 36 vyhlášky 268 ze dne 12. srpna 2009
(1) musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Získaná osvědčení: Ochrana před bleskem a přepětím

/album/osvedceni-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/osvedceni001-jpg/ /album/osvedceni-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/osvedceni002-jpg/ /album/osvedceni-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/osvedceni003-jpg/

Pár různých ukázek naší práce ve fotogalerii níže

/album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs01-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs02-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs03-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs04-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs05-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs06-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs07-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem/srubs08-jpg/

/album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd01-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd02-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd03-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd04-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd05-jpg/ /album/fotogalerie-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim/rd06-jpg/

/album/rekonstrukce-svodu-a-napojeni-na-uzemneni-vramci-zateopleni-fasadyskryte-svody/pvd01-jpg/ /album/rekonstrukce-svodu-a-napojeni-na-uzemneni-vramci-zateopleni-fasadyskryte-svody/pvd02-jpg/ /album/rekonstrukce-svodu-a-napojeni-na-uzemneni-vramci-zateopleni-fasadyskryte-svody/pvd03-jpg/ /album/rekonstrukce-svodu-a-napojeni-na-uzemneni-vramci-zateopleni-fasadyskryte-svody/pvd04-jpg/ /album/rekonstrukce-svodu-a-napojeni-na-uzemneni-vramci-zateopleni-fasadyskryte-svody/pvd05-jpg/

/album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd06-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd07-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd08-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd09-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd10-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd11-jpg/ /album/celkovy-rekonstrukce-ochrany-pred-bleskem-v-ramci-regenerace-objektu-dle-platnych-predpisu/pvd12-jpg/

Diskusní téma: Ochrana před bleskem

Datum 01.02.2022

Vložil loveawake.ru

Titulek Are you 18? Come in and don't be shy!

Odpovědět

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru