Lhůty revizí

Seznam lhůt pravidelných revizí el. zařízení a ochrany před bleskem dle ČSN 33 1500 Změny 3

 Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru
se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Lhůty pravidelných revizí ochrany před bleskem

Ochrana před bleskem se musí mimořádně zrevidovat po každém zjištěném zásahu blesku do objektu.

Revize elektrických nepřipevněných spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání:
Skupina A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli, nebo přímému uživateli
Skupina B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru
(na stavbách, při zemědělských pracích apod.)
Skupina C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách
(školy, školky, kluby, hotely, internetové kavárny apod.)
Skupina E
Spotřebiče používané při administrativní činnosti.


Mimo lhůty výše uvedené se revize nepřipevněných spotřebičů provádějí:
- vždy při každé předpokládané, nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození el. proudem, nárazem, tekutinou apod.),
- po každé opravě a jiném zásahu do spotřebiče.